hero_slider
באנר עתיד וירטואלי
header
content

 

הכנס הווירטואלי הראשון של עמותת עתיד יתקיים ב-4.11.2020. הכנס יורכב מהרצאות יצירתיות, מרגשות, מעוררות השראה וחדשניות, אשר יעסקו בתכנים חדשניים בחזית מדע התזונה והטיפול, וייצגו את הקשת הרחבה והרבגונית של מקצוע התזונה בארץ ובעולם.

 

 

 

intro gif
שעת התחלה

הרשמה לכנס בתשלום
חברי עמותה - 90 ש"ח
נרשמים שאינם חברי עמותה - 175 ש"ח

הכנס יכול להיות מוגדר כ"יום השתלמות", לחצו כאן להורדת סדר היום בקובץ PDF

בעיות התחברות?

ניתן להשתמש בלחצן העזרה המופיע בתחתית המסך